Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H thứ 2 tại Quảng Ngãi

Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H thứ 2 tại Quảng Ngãi

Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H thứ 2 tại Quảng Ngãi

16:39 - 08/06/2022

Tổ chức tham du lịch cho CBCVN hè năm 2023
Bàn giao Trạm trộn bê tông asphalt 160T/H tại Hải Phòng
Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H tại Thanh Hóa
Tổ chức tham du lịch cho CBCVN hè năm 2022
Bàn giao Trạm trộn asphalt 120T/H tại Quảng Ngãi

Trong tháng 3 ENQ đã lắp 1 trạm trộn asphalt 120T/H cho khách hàng tại Quảng Ngãi và bây giờ chỉ sau 2 tháng ENQ lại tiếp tục lắp đặt thêm 1 trạm trộn asphalt 140T/H cho 1 khách hàng khác cũng tại Quảng Ngãi.

Kết quả này đạt được đó là do chất lượng sản phẩm của chúng tôi đã được khách hàng ghi nhận và được lan tỏa một cách tự nhiên đến các khách hàng khác.

Do đã có sản phẩm của chúng tôi hoạt động tại cùng khu vực nên khách hàng dễ dàng kiểm tra, đánh giá chất lượng. giữa khách hàng mới và khách hàng cũ có sự kết nối nên việc đánh giá chất lượng rất khách quan cũng như được tư vấn rất chi tiết.

Và chúng tôi tiến tới thỏa thuận ký kết hợp đồng cũng rất nhanh chóng. Thể hiện sự tin tưởng của 2 bên dành cho nhau

Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt trạm tại mặt bằng của khách hàng tại Quảng Ngãi.