Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H tại Huyện Chiêm Hóa

Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H tại Huyện Chiêm Hóa

Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H tại Huyện Chiêm Hóa

11:16 - 21/09/2021

Tổ chức tham du lịch cho CBCVN hè năm 2023
Bàn giao Trạm trộn bê tông asphalt 160T/H tại Hải Phòng
Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H tại Thanh Hóa
Tổ chức tham du lịch cho CBCVN hè năm 2022
Bàn giao trạm trộn asphalt 140T/H thứ 2 tại Quảng Ngãi

Trong năm 2021 tỉnh Tuyên Quang được đầu tư 556,6 tỷ cho các dự án giao thông, chủ yếu là các dự án xây mới, mở rộng đường tỉnh, quốc lộ, tuyến cao tốc và kết nối cao tốc.  Một số dự án nổi bật là dự án cải tạo, nâng cấp trục phát triển vùng đường tỉnh ĐT 185 trị giá 900 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình 598,9 tỷ đồng.

Để chuẩn bị năng lực thiết bị triển khai các dự án trên Công ty TNHH Thiết bị Công trình Việt Nam tiếp tục cung cấp 01 trạm trộn bê tông nhựa nóng 140T/H cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng. Trạm được lắp đặt tại Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang.

Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt trạm tại hiện trường huyện Chiêm Hóa